Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Kỷ Niệm Hành Trình 100 năm: Sự đổi mới của Mitsubishi Motors

Mitsubishi Motors là nhà tiên phong đầu tiên trên thế giới mang công nghệ hệ thống truyền động điện vào đời sống, mang đến sự trong sạch hơn cho Trái Đất và cơ giới hóa mọi thứ.

Tiếp tục cuộc hành trình 100 năm tiếp theo của chúng tôi, Mitsubishi Motors sẽ tiếp tục cung cấp giá trị mới cho ngành sản xuất xe hơi và đóng góp hết sức cho cộng đồng trên thế giới. Sự cải tiến không chỉ là thay đổi mỗi thứ, mà là những thứ được tạo ra có thể thay đổi cuộc sống,  ý thức của mọi người. Hơn hết là mang đến niềm vui cho mọi người.

Clip kỉ niệm hành trình 100 năm của Mitsubishi Motors:Bạn muốn làm gì tiếp theo?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới